LPEC S.A. i PGE Energia Ciepła S.A. zawarły umowę wieloletnią na dostawy ciepła w Lublinie

Celem umowy jest zapewnienie niezbędnych mocy wytwórczych i dostaw ciepła na potrzeby Lublina na najbliższe 15 lat