Krajowe, skuteczne i supernowoczesne. Kolejne poprady trafiły do wojska

Jak informuje spółka Polskiej Grupy Zbrojeniowej PIT-Radwar SA, zakłady te dostarczyły 3 kolejne samobieżne przeciwlotnicze zestawy rakietowe (SPZR) Poprad do Sił Zbrojnych RP. To już druga dostawa z tegorocznej partii obejmującej 19 tych systemów. W 2020 r. do wojska trafiły 24 Poprady, nazywane też „zabójcą dronów”. Zgodnie z harmonogramem do końca 2021 r. na uzbrojeniu SZ RP ma być 79 popradów.