Strategia Demograficzna 2040. Nowy plan rządu na dzietność

Rząd przedstawił projekt Strategii Demograficznej 2040, która ma wyznaczać kierunki polityki rodzinnej w długofalowej perspektywie. Celami szczegółowymi strategii są: wzmacnianie rodziny, znoszenie barier dla rodziców chcących mieć dzieci oraz podniesienie jakości zarządzania i wdrażania polityk.