Zagrożenie pożarowe na terenie RDLP Szczecin

Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, w której skład wchodzą nadleśnicta z woj. zachodniopomorskiego i lubuskiego, panuje obecnie wysokie i średnie zagrożenie pożarowe. Od początku roku wybuchło 75 pożarów, na powierzchni 4,92 ha. Dodatkowo leśnicy interweniowali przy 10 pożarach bezpośrednio zagrażających lasom.