Kolejne projekty z BO będą realizowane

W miejskiej kasie zostały zabezpieczone środki finansowe na wykonanie boiska na Węglinie Południowym oraz parkingów na Tatarach