Szacowanie strat suszowych. Spotkanie przedstawicieli rolników z wicewojewodą zachodniopomorskim

23 czerwca 2021 r. wicewojewoda Marek Subocz uczestniczył w posiedzeniu Zespołu Konsultacyjnego ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich ws. szanowania strat suszowych.