Przyszłość małych i średnich przedsiębiorstw pod znakiem zapytania

Sektor MŚP stanowi istotną część polskiej gospodarki. Pandemia nie zmieniła tego, że małe i średnie przedsiębiorstwa wciąż stanowią przeważającą większość działających w Polsce firm – wynika z raportu przygotowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. W 2021 roku koniunkturę w polskiej gospodarce oceniono znacznie niżej niż w latach poprzednich. Nigdy w historii badania ocena koniunktury nie była tak niska.