25 let Internetu v ČR

CZ / EN

Připomeňte si 25. výročí připojení ČR k Internetu s lidmi, kteří u toho byli, a na stejném místě, kde to začalo.

Program

Přednášející

Vint Cerf

Vint Cerf

Vinton G. Cerf spoluvytvořil protokoly TCP/IP a architekturu Internetu a je hlavním internetovým evangelistou společnosti Google. Je členem americké Národní vědecké rady a Národní inženýrské akademie a zahraničním členem britské Královské společnosti a švédské Královské inženýrské akademie, jakož i členem ACM, IEEE, AAAS a BCS. Cerf je držitelem Medaile za svobodu prezidenta USA, americké Státní medaile za technologii, Ceny královny Alžběty za inženýrství, Ceny knížete Asturie, Ceny Japonska, Turingovy ceny ACM, Řádu čestné legie a 29 čestných titulů.

Cees de Laat

Cees de Laat

Prof. de Laat je předsedou výzkumné skupiny pro systémové a síťové inženýrství (SNE) na Institutu informatiky Přírodovědecké fakulty Amsterdamské univerzity. Laboratoř SNE provádí výzkum na nejmodernějších počítačových systémech všech velikostí, od celosvětových systémů a sítí až po vestavěná zařízení. Napříč všemi těmito měřítky má konkrétní zájem o mimofunkční vlastnosti systémů, např. výkonnost, programovatelnost, produktivita, zabezpečení, důvěryhodnost, udržitelnost a v neposlední řadě i společenské dopady nově vznikajících technologií souvisejících se systémy. Prof. de Laat je členem Politické rady Lawrencovy laboratoře v Berkeley pro ESnet, předsedou Mezinárodního poradního sboru CESNET, spoluzakladatelem Global Lambda Integrated Facility (GLIF), zakladatelem platformy GRIDforum.nl a zakládajícím členem organizace CineGrid.org. Jeho skupina je, nebo byla, členem mj. projektů Evropské unie GN4-2, SWITCH, CYCLONE, ENVRIplus a ENVRI, Geysers, NOVI, NEXTGRID, EGEE a národních projektů SARNET, COMMIT, GIGAport a VL-e. Je členem poradního sboru Internetové společnosti Nizozemska a vědeckotechnického poradního sboru SURF Nizozemsko. Více: http://delaat.net/.

Joe Mambretti

Joe Mambretti

Joe Mambretti je ředitelem Mezinárodního centra pro pokročilý výzkum Internetu (iCAIR) na Severozápadní univerzitě v USA, jež se zaměřuje na rozvoj digitální komunikace pro 21. století. Centrum, které vzniklo ve spolupráci s řadou významných high-tech firem, se zaměřuje na komunikační infrastrukturu, sítě a aplikace nové generace ve velkém měřítku (metropolitní, regionální, národní a mezinárodní). Je též ředitelem Metropolitní sítě pro výzkum a vzdělávání (MREN), moderní, vysoce výkonné sítě propojující organizace poskytující služby v sedmi státech horního Středozápadu. Centrum iCAIR ve spolupráci s výzkumnými partnery založilo několik významných národních a mezinárodních zkušeben pro výzkum sítí, pomocí nichž vyvíjí novou architekturu a technologie pro dynamicky zajišťované komunikační služby a sítě, mimo jiné založené na světelném přepínání.

Valter Nordh

Valter Nordh

Valter Nordh je členem představenstva Asociace GÉANT. Od roku 2013 je též předsedou Výboru komunity GÉANT, dříve Technického výboru TERENA (TTC). Valter Nordh je od roku 2013 vedoucím technikem SUNET. Od roku 2006 je zaměstnancem švédské Univerzity v Göteborgu jako koordinátor IT. V rámci SUNET je od jejího vzniku v roce 2007 vedoucím švédské federace identit SWAMID. Od roku 2009 je Valter vedoucím týmu v projektu eduGAIN, jenž v rámci projektu GÉANT implementuje mezifederační služby.

Steve Goldstein

Steve Goldstein

Steve Goldstein od roku 1989 pracuje v americké Národní vědecké nadaci (NSF)) jako programový ředitel v divizi sítí ředitelství pro informatiku a inženýrství (CISE). V nadaci NSF jej rychle přitáhla mezinárodní scéna, kde v roce 1991 zahájil projekt International Connections Management (ICM), jenž získal cenu Sprint. V příštích šesti letech ICM realizovalo připojení akademických sítí ze zhruba 25 zemí (mimo jiné z České republiky) do sítě NSFnet a do jejího modernějšího nástupce vBNS. V roce 2013 byl uveden do Internetové síně slávy na počest jeho úlohy při připojování 25 zemí ke globálnímu Internetu.

Oliver Popov

Cees de Laat

Oliver Popov je profesorem na Katedře informatiky (DSV) Univerzity ve Stockholmu a vedoucím laboratoře Cyber Systems Security (CS2). V letech 2009–2015 na DSV vedl oddělení Systems Analysis and Security (SAS). Od roku 1995 je členem řídícího výboru Asociace sítí střední a východní Evropy (CEENet), jež slouží 25 zemím. V letech 1999–2003 byl jeho místopředsedou a 2003–2007 předsedou. V rámci CEENet dr. Popov řídil více než 25 seminářů zaměřených na síťové technologie a řízení, pořádaných ve spolupráci s NATO. Je autorem více něž dvou set odborných publikací, jako editor a spoluautor se podílel na sedmi knihách. Byl profesorem informatiky na Saints Cyril and Methodius University a profesorem počítačových sítí a internetových technologií na Mid Sweden University a v letech 1995–2002 ředitelem výkonného výboru makedonské akademické sítě MARnet. Po mnoho let se podílel na řadě evropských a dalších mezinárodních projektů.

Pavol Horváth

Pavol Horvath

Předseda Slovenské asociace akademických sítí, profesor na Fakultě informatiky a informačních technologií STU (částečný úvazek), v letech 1978–2016 ředitel Univerzitního výpočetního střediska, zástupce sítě SANET ve sdružení GÉANT, vedoucí infrastrukturních projektů SANET II – zavedení nové optické síťové infrastruktury a SANET na školách, jejichž cílem bylo zavedení optického připojení do středních škol, významné publikace: Vědecký slovníček – Kybernetické systémy, spoluautor, Periferní zařízení, spoluautor, Datové sítě, spoluautor, školicí kurzy informatiky UNESCO (na CD ROM), 35 článků publikovaných ve vědeckých časopisech ve slovenštině a v angličtině, přes 60 příspěvků na konferencích a workshopech (vydaných ve sbornících).

Tibor Weis

Tibor Weis

Místopředseda sdružení SANET (Slovenská akademická a výzkumná síť), ředitel Centra pro informační technologie Technické univerzity ve Zvoleně (Slovensko). V SANET pracuje od roku 1992. Aktivně ze účastnil tvorby optické infrastruktury SANET v projektech SANET II a SANET na školách. Zastupuje SANET ve sdružení GÉANT.

Jiří Peterka

Jiří Peterka

Jiří Peterka byl svědkem příchodu Internetu do své vlasti jako přednášející na vysoké škole a novinář. Na tyto průkopnické časy dodnes rád vzpomíná. Napsal řadu článků o historii Internetu a zabývá se internetovou archeologií – sbírá pozůstatky oněch báječných starých časů a provozuje webové muzeum českého Internetu (na adrese muzeuminternetu.cz). Stále vyučuje tvorbu sítí na Univerzitě Karlově v Praze a v současné době je členem rady Českého telekomunikačního úřadu.

Jan Gruntorád

Jan Gruntorád

Ing. Gruntorád patří k průkopníkům Internetu v České republice. V letech 1975 – 1996 pracoval v Oblastním výpočetním centru, respektive Výpočetním centru ČVUT v Praze. V roce 1994 byl za projekt a realizaci počítačové sítě CESNET oceněn cenou ministra školství, mládeže a tělovýchovy. Od roku 1996 vykonává funkci ředitele sdružení CESNET a je členem představenstva sdružení CESNET. Je hlavním řešitelem projektu „e-infrastruktura CESNET“. V letech 1998 – 2003 byl předsedou mezinárodní organizace CEENet (Central and Eastern European Network Association). Od ledna 2003 do ledna 2009 byl členem představenstva firmy DANTE (Delivery of Advanced Network Technology to Europe). Zastupuje Českou republiku v mezinárodní organizaci GÉANT a e-IRG (e-Infrastructure Reflection Group). Od února 2010 je členem Rady pro velké infrastruktury pro výzkum, vývoj a inovace při MŠMT.

Lukáš Levák

Lukáš Levák

Lukáš Levák od roku 2009, kdy dokončil studia na Univerzitě Karlově (bakalářské studium historie, magisterský a doktorský titul z latinskoamerických studií), pracuje na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Před jmenováním do funkce ředitele oddělení výzkumu a vývoje (2014) byl zodpovědný za rozvoj bilaterální spolupráce České republiky v oblasti VaV a účasti ČR na společných technologických iniciativách ARTEMIS a ENIAC, jež byly realizovány v rámci 7. rámcového programu EU. Mezi jeho současné povinnosti patří zejména tvorba a implementace strategie přeshraniční a mezinárodní spolupráce České republiky v oblasti VaV, především v rámci Evropského výzkumného prostoru (ERA), a definování politiky infrastruktury pro výzkum ČR. V roce 2015 byl hlavním spoluautorem „Cestovní mapy ČR velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace pro léta 2016-2022“. V roce 2016 byl hlavním koordinátorem přípravy „Cestovní mapy ERA pro Českou republiku pro léta 2016-2020“. Od roku 2014 je vedoucím delegátem České republiky v ERAC (Výboru pro Evropský výzkumný prostor a inovace).

Petr Konvalinka

Petr Konvalinka

Petr Konvalinka vystudoval Fakultu stavební ČVUT v oboru konstrukce a dopravní stavby. Od osmdesátých let na ČVUT také vyučuje. Oboru se věnuje i prakticky, je spoluautorem patentů, autorizovaným inženýrem v oboru statika a dynamika konstrukcí a spoluautorem realizovaných konstrukcí v Česku i zahraničí, například rozhledny Kadlín, pěší lávky v Berouně nebo třech mostů na dálnici Gatwick-Londýn. Posledních deset let vede Experimentální centrum Fakulty stavební a přes osm let byl předsedou Akademického senátu ČVUT. Od 1. února 2014 působí jako rektor ČVUT v Praze.

Vladimír Kořen

Vladimír Kořen

Od roku 1995 působí v ČT, postupně byl redaktorem, moderátorem Večerníku nebo vedoucím vydání pořadů "21" a Události, komentáře. V televizním zpravodajství se věnuje především ekologii a vědě. Za popularizaci vědy převzal cenu Česká hlava.